Waarom Herbeslissen?

Waarom blijven mensen zich vasthouden aan manieren van denken, voelen of handelen, waarvan ze weten dat ze niet functioneel zijn?
Waarom beslissen mensen steeds weer wat ze ‘volgende keer’ anders gaan doen?

    
    Wat heb ik dan ‘beslist’?

Patronen in ons denken, voelen en handelen die nu niet efficiënt blijken, zijn het eindresultaat van een oud leerproces.  Vergelijk het met het leren van een taal.
In onze vroege jaren spreken we de taal van onze omgeving.  We hebben taal nodig om onze behoeften uit te drukken, om te communiceren, kortom, om te overleven.  Deze taal voelt erg natuurlijk en ‘normaal’ aan.  Mijn moedertaal (Vlaams) is niet breed bruikbaar voor mijn internationaal werk in organisaties.  Zo kan het zijn dat aangeleerde patronen in een andere omgeving niet meer functioneel zijn.  We ervaren ze dan vaak als eerder hinderlijk.  Op dezelfde manier en om dezelfde overlevings-reden leren we ook een emotionele, gedragsmatige en een denk-‘taal’. Deze oorspronkelijke beslissingen zijn in een jong leven van overlevingsbelang en worden dan ook opgeslagen in de diepere lagen van ons brein.  Vandaar dat ze met rationaliteit nauwelijks bereikbaar, laat staan veranderbaar zijn.

    
    Hoe Herbeslissen?

Via Herbeslissingswerk helpen we je de oorspronkelijke beslissingen omtrent denken, handelen en voelen terug te vinden en bieden we de ruimte om nieuwe, meer actuele besluiten te integreren.
Tijdens een Herbeslissingsworkshop vertrekken we van een actuele repetitieve uitdaging, een terugkerend patroon van energieverlies.  We gaan dan op zoek naar het oorspronkelijke leerproces (Bv. waar en wanneer was het erg slim om niet assertief te zijn in jouw gezin van oorsprong).  Daarna wordt gekeken of en wanneer die oude oplossingen nog geldig zijn, om te eindigen met het nemen van een nieuwe beslissing.  De kers op de taart bestaat dan in het plannen van de toepassing van de nieuwe beslissing.
Vermits we werken met materiaal dat opgeslagen is in ons emotioneel en overlevingsbrein, gaat een Herbeslissing bijna altijd gepaard met een stevige emotionele component.


    Evidence based

Herbeslissingswerk werd ontwikkeld door Dr. Bob Goulding en Msw Mary McClure-Goulding.  Momenteel wordt hun denkkader en methodiek toegepast op terreinen als therapie, coaching, opvoeding, fobieën, organisatieontwikkeling,…
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat werken met het Herbeslissingsmodel intensieve en blijvende resultaten heeft.

 

    Een extraatje

Het belangrijkste doel van een Herbeslissingsmarathon is disfunctionele oude beslissingen te vervangen door autonomie: je beslist in het hier en nu wat je doet, denkt en voelt. Tijdens dit proces zorgen Mil en Sonja voor de nodige didactische toelichtingen: je leert niet alleen voor en over jezelf, maar je kan tegelijk je professionele vaardigheden gevoelig uitbreiden.


    Mil & Sonja

Mil Rosseau en Sonja Rosseau-De Raeymaekers hebben hun opleiding gehad, gespreid over een periode van meer dan 10 jaar, bij Bob en Mary Goulding en de stafleden van het Western Institute for Group and Family Therapy. Ze gebruiken ondertussen het Herbeslissingsmodel in zeer verschillende werkvelden.