Cart 0

Herken de remmen die je jezelf oplegt en zorg voor alternatieven.  Transactionele Analyse is daarbij een hulpmiddel voor je brein en je hart.

Vanaf het academiejaar 2016-2017 staat Autonome Taal als opleiding bij de TA Masterclasses. Ook nieuw is dat dit een opleiding van 2 dagen is.


SUPERVISIE

Op zaterdagen kan je ongeveer elke 6 weken supervisie volgen bij Mil. We gaan voor een groepje van drie personen. Zo betaal je, voor de supervisie van 10 tot 13u, elk één uur en kan je 3 uur noteren in je logboek. Hier kan je je aanmelden.


Intervisie

Autonoom organiseert af en toe intervisie middagen en avonden. Contacteer Rik voor meer info via +32 486 472 309 of met een mailtje.


Logboek

Voor supervisie en coaching sturen we telkens op het eind van de maand een overzicht met de uren die je bij ons mee-maakte. Gebruik dit formulier om de besproken onderwerpen en thema's hierin te laten opnemen.

IMG_2037.jpg

We geloven in een samenleving die wemelt van mensen die heilzame relaties aangaan en zo zorgen voor wonderlijke groei en blijvende ontwikkeling.

We bundelen de kracht van een lange traditie in Transactionele Analyse met een stevig fundament in geavanceerde TA theorie en praktijk.

We organiseren en verzorgen opleidingen in Antwerpen en Gent, in bedrijven over de hele wereld en in scholen waar we elkaars moedertaal verstaan.

Onze wortels liggen in de succesvolle samenwerking tussen de TA gemeenschappen in Nederland en België. Met onze TA Classics en TA Masterclasses zetten we de opleidingstraditie van VITA, het Vlaams Instituut voor Transactionele Analyse, voort.

Wat is Transactionele Analyse?

Werken met mensen is complex en boeiend. Steeds meer professionals ontdekken dat zij gebaat zijn bij het opdoen van grondige kennis van gedragskenmerken. Professionals dienen in staat te zijn hun gedrag voortdurend bij te sturen om succesvol te zijn. Dat is zeker zo voor coaching, counseling, onderwijs, opvoeding, management en therapie.

Mensen zijn vooral ook logische systemen: logisch in de zin dat wat ze doen en laten voor hen zelf de meest logische keuze is. De professionals die studie maken van hun eigen logica en van de logica van de mensen met wie zij werken, boeken meer resultaat en hebben meer plezier. Transactionele Analyse (TA) is met haar laagdrempelige en toegankelijke theorie zeer praktisch bruikbaar op de werkvloer. In de afgelopen decennia heeft TA haar kracht bewezen in diverse werkvelden. TA werkt! Meer resultaat en meer plezier!

Geloof in de eigen verantwoordelijkheid en in het zelfsturend vermogen van mensen zijn de pijlers onder het denken en het doen vanuit TA. Tevens biedt TA een praktische, heldere theorie. Het is een model dat de complexiteit en diepgang van jezelf, je relaties, de groepen en organisaties waarin je leeft en werkt, hanteerbaar maakt. Het is een unieke theorie over de persoonlijkheid van mensen, hun gedrag, communicatie en verandering. TA professionals vooronderstellen en zoeken de autonomie en de eigen verantwoordelijkheid van mensen.

TA is een effectief instrument voor organisatieontwikkeling, therapie, coaching (op de werkvloer), persoonlijke groei en het creëren van een gezond werkklimaat dat tot autonomie, openheid en warmte tussen mensen uitnodigt. Dit leidt tot vitale en flexibele mensen en organisaties.

Voor wie?

Met onze opleidingen richten we ons op professionals die in hun beroep persoonsgericht werken. Daarnaast zijn ze bedoeld voor hen die bedrijfsgericht – systemisch – werken.

We hebben onze opleidingen ontworpen voor trainees uit alle werkvelden: psychotherapie, coaching & counseling, onderwijs & opvoeding en management & organisatieontwikkeling. We delen Mark Widdowson's overtuiging: "Fields are for cows".

De opleidingen bieden een zogenaamde BTW, een Beroeps Toegevoegde Waarde. Voor het effectief volgen van ons onderwijsaanbod is Hoger Onderwijs-denkniveau (inclusief een passieve beheersing van het Engels) zeer gewenst. Daarnaast is het wenselijk dat je een relevante werksituatie hebt waarin je met hetgeen je leert kunt werken.

Voor alle opleidingen geldt dat je, alvorens je definitief kunt worden ingeschreven, een introductiecursus (TA 101) dient te volgen.

Modulaire Opleiding

Autonoom biedt een modulaire opleiding aan. Je kan zelf je TA opleiding samenstellen uit onze TA Classics en andere opleidingsonderdelen die over de hele wereld worden aangeboden.
Je kan natuurlijk ook elk academiejaar onze zes TA Classics volgen. Volg je achttien modules (drie jaar) dan heb je voldoende opleiding achter de rug om je BTA aan te vragen. Om dit certificaat voor Basiscompetentie Transactionele Analyse te verkrijgen, dien je ook lid te zijn en te blijven van VITA. Stel zelf je programma samen of schrijf je in voor de hele reeks en krijg meer dan een weekend cadeau! We werken enkel met gecertificeerde opleiders. Als je kiest voor internationale certificering tot Certified Transactional Analyst (CTA), zijn dus al je opleidingsuren erkend.

Onderwijsmethodiek

Autonoom stimuleert studenten tot een actieve, samenwerkende en onderzoekende leerstijl. Het inbrengen van praktijksituaties en leervragen past volop in onze onderwijsmethodiek. Er is veel ruimte om TA toe te passen op casuïstiek uit je eigen praktijk. Reflectie op de leerprocessen in de groep is een vorm van ‘action learning’. Op deze manier leer je jezelf, de ander en vaak voorkomende situaties beter begrijpen. Van begrijpen over toepassen naar integreren. Om effectief te kunnen interveniëren.