TA & ONDERWIJS

Al een stevige opleiding in TA achter de rug, gekoppeld aan een passie voor onderwijs? Dan is onze duo-workshop een buitenkans.

De TA Academie Nederland begeleidt zeer succesvol een grote scholengemeenschap in Nederland. Een aantal mensen daarvan kan er maar niet genoeg van krijgen en vroeg naar verdere verdieping. Matti Sannen zette de TA Academies Nederland en België samen en zo werkten we een specialisatie-programma uit. En daar kan je bij aanschuiven: er zijn nog enkele plaatsen vrij.

3 + 4 maart & 12 + 13 april 2016 - Gent - €995 (ex. BTW)


MODULE 1: TA als vorm van verbindende communicatie

Een veel gehoorde vraag bij werken met TA is: ”Welke Ego-state is hier het meest aangewezen?”

Een relevante vraag omdat efficiënte en verbindende communicatie de kern vormt van goed onderwijswerk. In deze module gaan we in op de signalen die onze ‘tegenspeler’ stuurt en die ons helpen de meest geschikte Ego-state te kiezen. Ook leren we welke gevaarsignalen aanwijzingen geven dat we een verkeerde keuze gemaakt hebben, lang voor de communicatie echt fout loopt.
We gaan tijdens deze interactieve workshop aan de slag met de Proces Communicatie, ontwikkeld door Taibi Kahler en vertalen die naar onderwijs en opvoeding.
 

MODULE 2: Verhalen en metaforen als katalysatoren van groei

Uit recent onderzoek leren we dat mensen hun denken, voelen en handelen aansturen via beelden. We creëren die beelden in onze hersenen gebaseerd op voorbije gebeurtenissen. Dit is de essentie van ‘leren’. Meestal helpen die beelden bij onze ontwikkeling. Heel soms kunnen ze optreden als hinderlijke stoorzenders. We noemen ze dan ‘Stoppers’ of ‘Drivers’. 
Het mooie van ons brein is dat het uitermate flexibel is en klaar om te werken vanuit nieuwe beelden. In deze module leren we om Stoppers en Drivers te ‘lezen’.  Vanuit die kennis kunnen we dan verhalen vertellen, metaforen bedenken om via symbolische weg mogelijkheden te creëren die de stoppers kunnen neutraliseren. Verhalen en metaforen zijn wonderlijke middelen om de scriptcyclus te doorbreken. Kinderen zijn bij uitstek gevoelig om via verhalen hun persoonlijke ontwikkeling in goede banen te leiden. Aan de volwassenen om de meest geschikte verhalen te vertellen.
We oefenen zowel in het creëren van doelgerichte verhalen en metaforen als in het subtiel helpen herschrijven van de verhalen die scriptbesluiten ondersteunen.

 

BEGELEIDING

Matti Sannen is erkend opleider in TA en gespecialiseerd in onderwijs en opvoeding. Matti heeft ervaring als docent in het mbo en als organisatieconsultant in alle niveaus van onderwijs. Zij is eigenaar en directeur van de TA academie en is gepassioneerd door de toepassingsmogelijkheden van TA in het onderwijs. Het is voor haar de ultieme combinatie van psycho-educatie en een stevige leerlinggerichte didactiek. Matti werkt veelvuldig en met plezier in onderwijssettings met teams en op individuele basis.

Mil Rosseau, erkend opleider in TA, gespecialiseerd in opvoeding, begeleidt deze vier dagen. Als onderwijzer en later als universitair geschoolde psycholoog en opvoedkundige, heeft hij ‘voor de klas gestaan’ op alle niveaus van onderwijs. Ook in de gerenommeerde school voor experimentele pedagogiek van de Universiteit Gent, heeft hij ervaring opgedaan. Na zijn eerste onderwijs loopbaan bouwde hij een internationale carrière uit in bedrijven en organisaties. Zijn oude liefde werd de voorbije jaren zeer sterk aangewakkerd door de moeizame zoektocht van zijn kinderen om voor zijn kleinkinderen een gepaste onderwijsvorm te vinden die, met respect voor de eigenheid van elk kind, uitnodigt tot leergierigheid en autonomie.

 

Mil Rosseau kan je bereiken via mil@ta-academie.com - Matti Sannen kan je bereiken via matti@ta-academie.nl


Module 1: 3 en 4 maart 2016: TA als vorm van verbindende communicatie, Matti Sannen
Module 2: 12 en 13 april 2016: Verhalen en metaforen als katalysatoren van groei, Mil Rosseau

De vier dagen tellen mee als ‘Advanced TA training’.
Gent - €995 (ex. BTW) voor de 4 dagen - klik hier om u in te schrijven