Alleen natte baby's houden van verandering

Alleen natte baby's houden van verandering

from 22.00

Lees de recensie uit De Standaard hier.

Recensie van Redactie Vlabin-VBC
Bij het zoeken naar de oorzaken van weerstand en mislukking bij allerhande veranderingen binnen ondernemingen, focust Mil Rosseau op persoonlijke of organisatorische 'scripts'. Een script is een soort besturingssysteem dat we gebruiken in onze confrontatie met de omgeving. Rosseau wil de lezer helpen ontdekken hoe dat systeem gevormd wordt en welke impact het heeft op veranderingsprocessen. Daarbij linkt hij mislukkingen aan intrapersoonlijke factoren en bespreekt hij onder meer de rol van de hersenen in het ontstaan van scripts. De auteur ontwikkelde ook de zogenoemde 'kritisch-incidentmethode', die moet leiden tot een verhoogde persoonlijke effectiviteit en employability. Het boek eindigt met een getuigenis van iemand die de methode persoonlijk heeft meegemaakt. Rosseau geeft een heldere en sobere beschrijving van zijn originele benadering en zijn visie kan zeker inspirerend werken voor wie in de eigen organisatie verantwoordelijkheid draagt voor veranderingsprocessen. Het betoog wordt ondersteund door bibliografische voetnoten, veel figuren en een ruime lay-out met duidelijke letter.

Signed and personalised:
sold out
Add To Cart