Rome Redecision Research

Rome was een feestje voor de TA Academie.  We stelden de resultaten voor van Wetenschappelijke Research naar de effectiviteit van ons Herbeslissingsworkshops in organisaties.
In een eerste presentatie stelden we de filosofie en opbouw van ons werk voor.  In de tweede, de resultaten van diverse metingen:

  • Tevredenheidsmetingen uitgevoerd door de klant-bedrijven zelf.
  • Kwalitatieve analyse uitgevoerd met behulp van een door Dr. Mark Widdowson ontwikkelde vragenlijst.
  • Diepte-interviews naar aanleiding van de resultaten van de kwalitatieve analyse.
  • Kwantitatieve analyse via Ryff scales of psychological well-being.

We hebben voor Ryff scales gekozen omdat we wilden meten met een niet-TA instrument, waarna we de ruwe data lieten verwerken door Prof. Dr. Peter Theuns van de Vrije Universiteit Brussel.  Dit om zo veel als mogelijk onze invloed uit te schakelen.

Voor mensen die op zoek zijn naar evidence based informatie: we onderzochten de resultaten van de driedaagse workshops bij de start, op het einde en na 6 weken.  De veranderingen ten gunste zijn significanter dan het 0,001 niveau.  Door statistici wordt dat als uitzonderlijk beschouwd.

Voor beide presentaties hadden we een volle zaal met enthousiaste mensen. Dit is het allereerste internationale onderzoek op grote schaal met neutrale instrumenten naar de effectiviteit van Herbeslissing binnen een bedrijfscontext.

En we kunnen er niet genoeg van krijgen…  We willen weten waar de sleutelmomenten in het veranderingsproces zitten.  Als we die kennen, kunnen we de effectiviteit nog verhogen en de aanpak aan anderen aanleren.  Honouring the Goulding legacy…  Mark Widdowson zal observeren bij een van de volgende activiteiten en via video en interviews met deelnemers een onderzoek doen naar: “What is the difference that makes the difference?”

Wil je meer weten? Kijk al eens hier voor onze presentaties en artikels.

Rik RosseauComment