MELD JE HIER AAN VOOR EEN
KENNISMAKING,
TRAINING,
OF MASTERCLASS

De deadline voor inschrijvingen is steeds 2 weken vóór de start van de opleiding. Bij residentiële opleidingen, 6 weken.
Je kan je echter aanmelden zolang ons formulier online staat.
Contacteer ons per telefoon indien je je via ons formulier niet meer kan aanmelden.

Opleidingen gaan door vanaf 8 aanmeldingen. Groepen zijn maximum 12 deelnemers groot, tenzij anders vermeld.

Voor alle Masterclasses geldt dat je een introductiecursus (TA 101) achter de rug dient te hebben.

Algemene voorwaarden

De algemene leveringsvoorwaarden
Op alle leveringen van diensten en/of producten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Deadline / minimum aantal inschrijvingen
De deadline voor aanmelden is steeds 2 weken voor de start van de opleiding of supervisie in groep.
Contacteer ons per telefoon indien je je na deze deadline nog wil aanmelden.
Opleidingen gaan door vanaf 8 aanmeldingen. Groepen hebben een maximum van 12 deelnemers, tenzij anders vermeld.

Annuleren / ontbinden / opzeggen / wijzigen:
Annuleringen / ontbindingen / opzeggingen en wijzigingen dienen altijd schriftelijk te geschieden, waarbij als datum van ontvangst de datum van binnenkomst bij Autonoom wordt gehanteerd als officiële annuleringsdatum. Niet-betalen voor aanvang van de opleiding geldt niet als annulatie.
Bij annulering van opleidingen zijn de volgende kosten verschuldigd:
-tot drie maanden voor het van start gaan: € 25,-;
-tot één maand voor het van start gaan: € 50,-;
-van één maand tot twee weken voor het van start gaan: € 100,- annuleringskosten en de niet te annuleren arrangementskosten van de opleidingslocatie, indien van toepassing;
-binnen twee weken voor het van start gaan: volledige deelnamekosten.
Bij annulering van sessies Coaching / Supervisie / Therapie, binnen twee werkdagen voor aanvang van de gemaakte afspraak, zijn 100% van de kosten verschuldigd.
Afwezigheid op één of meerdere opleidingsdagen geeft geen aanleiding tot geheel of gedeeltelijke terugbetaling. Als de opleiding door omstandigheden niet doorgaat zoals vermeld, verbindt Autonoom zich ertoe te zorgen voor een verplaatsing of compensatie van het inschrijvingsbedrag, afhankelijk van de mogelijkheden.

Wachtlijst
Indien wordt aangemeld voor een reeds volgeboekte opleiding dan wordt de deelnemer op een wachtlijst geplaatst. De deelnemer krijgt hiervan binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanmelding bericht. Mochten er plaatsen vrijkomen dan worden de deelnemers op de wachtlijst van boven af aan gevraagd om zich alsnog definitief aan te melden.

Vragen en antwoorden
Vragen aan Autonoom beantwoorden we binnen twee werkdagen.

Facturering / betaling
De facturen voor opleidingen worden binnen vijf werkdagen na aanmelding verzonden. De aanmelding is definitief na ontvangst van het verschuldigde cursusgeld.
Ontvangen gelden voor een geannuleerde aanmelding worden, na aftrek van gemaakte kosten, binnen 10 werkdagen terug betaald.
Alle door Autonoom opgegeven prijzen zijn exclusief 21% BTW. Betalingen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum verricht te zijn. Bij niet tijdige betaling is rente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rente. Bij uitblijven van betaling zijn buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd tot een beloop van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag.

Persoonsregistratie
Door het aangaan van een overeenkomst met Autonoom, wordt toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Autonoom uitsluitend gebruiken voor eigen activiteiten. Autonoom zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft.

Exclusiviteit en eigendomsrechten
Tenzij anders overeengekomen berust het copyright van al het door Autonoom (ook op verzoek specifiek) ontwikkelde trainingsmateriaal bij Autonoom. Het maakt daarbij niet uit of hiervoor kosten in rekening zijn gebracht.

Beroepsorganisaties
Alle TA opleidingen van Autonoom worden gegeven onder leiding van opleiders die gecertificeerd zijn door de internationale TA verenigingen, EATA en ITAA.